Bij Gymnastiek Vereniging Best zijn 7 commissies en enkele aanspreekpunten actief op de volgende gebieden:

De commissie gymnastiek en MBVO organiseert de vaardigheideisen, de clubkampioenschappen en recreatieve wedstrijden. De commissie is het aanspreekpunt voor de gymtak en de trimgroepen van de vereniging.
 
Contactpersoon: Bob de Beer
Info: envelop
De commissie wedstrijdturnen regelt alles op het gebied van de wedstrijdgroepen jongens en meisjes. De commissie ontwikkelt trainingsschema’s voor de turn(st)ers voor het nieuwe wedstrijdseizoen en waarborgt de deelname aan wedstrijden op zowel regionaal als landelijk niveau.
 
Contactpersoon: Rohan de Bresser (hoofdtrainer)
Info: envelop
De commissie jazzdans organiseert de dansshow en andere activiteiten die met dans en beweging te maken hebben. De commissie is het aanspreekpunt voor de danstak van de vereniging.
 
Contactpersoon: Inge van Loosdregt
Info: envelop
De activiteitencommissie verzorgt activiteiten buiten de lessen om voor alle leden met als doel het vergroten van het verenigingsgevoel en het versterken van de sociale contacten.
 
Contactpersoon: Sven van Hamond
Info: envelop
De kampcommissie coördineert de organisatie van de twee gymkampen. De commissie stuurt de vrijwilligers aan en regelt de locatie en de inschrijvingen.
 
Contactpersonen: Rohan de Bresser (hoofdleiding), Sven van Hamond en Joy Verbakel
Info: envelop
De trainerscoaches begeleiden de leiding en hulpleiding door middel van positief coachen en het focussen op wat er goed gaat. Door gebruik te maken van ieders kwaliteiten wordt er samen aan een veilig en plezierig sportklimaat gewerkt. Daarnaast organiseren zij interne coachingsdagen over diverse thema's rondom bewegen en lesgeven.

Onze trainerscoaches hebben, allen vanuit een andere invalshoek, veel expertise op het gebied van pedagogiek, didactiek en of coaching.
 
 
Trainerscoaches: Bianca van Welie, Inge van Laarhoven, Rohan de Bresser & Sandra Weustink
Info: envelop
De commissie PR verzorgt de interne en externe PR van de vereniging. Denk hierbij aan de huisstijl, website, nieuwsbrief en krantenartikelen om een positieve uitstraling en naamsbekendheid te realiseren.
 
Contactpersoon: Sven van Hamond
Info: envelop

Aanspreekpunten

Zij houdt de opleidingen vanuit de KNGU in de gaten en informeert leiding en hulpleiding m.b.t. de opleidingsmogelijkheden.

Contactpersoon: Esmee Vreeswijk
Info: envelop
Zij onderhouden de contacten met de gemeente en hebben het overzicht van de eigen materialen van de vereniging.

Contactpersoon: Dagelijks bestuur
Info: envelop
Zij houdt het overzicht van de vrijwilligers(taken) up-to-date.

Contactpersoon: Bianca van Welie (secretaris)
Info: envelop
Dagelijks beheer van de website. Dit aanspreekpunt valt onder de commissie PR.

Contactpersoon: Hans van Laarhoven en Rohan de Bresser
Info: envelop
Eindredactie nieuwsbrief. Dit aanspreekpunt valt onder de commissie PR.

Contactpersoon: Bob de Beer (voorzitter) en Rohan de Bresser
Info: envelop
Dagelijks beheer van de sociale media van de vereniging. Dit aanspreekpunt valt onder de commissie PR.

Contactpersoon: Rohan de Bresser
Info: envelop
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door Yolknet