Onze vereniging geeft wekelijks een vijftigtal lessen verspreid over alle gymzalen in Best. Over het algemeen worden gymnastieklessen gegeven voor kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar tot volwassenen van ongeveer 70 jaar. De lessen zijn per activiteit en per leeftijdscategorie ingedeeld. In het lesschema kunt u zien waar en wanneer de diverse lessen gegeven worden.

Klik op een van de onderstaande categorieën als u meer wilt weten over een specifieke tak van de turn- of danssport.

Door de hoge vraag naar beweging voor de allerkleinsten, is Gymnastiek Vereniging Best enkele jaren geleden begonnen met een groep 'ouder en kind gym'.
 
Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen samen met vader of moeder (of opa of oma!) een klein uurtje bewegen onder begeleiding.
De lessen richten zich op het vrij leren bewegen en de sensomotorische ontwikkeling van het kind door samen te zingen, spelen, bewegen en plezier te hebben.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen terecht bij de kleutergroepen. Ondanks het speelse karakter worden er ook al enkele turnvormen geoefend zoals koprollen, balanceren en coördineren. Er wordt gewerkt met gerichte oefenstof en er wordt ook al geoefend op de turntoestellen: lange mat, brug (on)gelijk, balk, trampoline en kastspringen.
Vanaf 5 jaar wordt er bij deze groepen veel aandacht besteed aan het zogenaamde toestelturnen: lange mat, brug ongelijk, balk, trampoline, ringen en kastspringen. De lessen beginnen met een warming-up. Dit kan bestaan uit oefeningen, loopvormen of een spel. Vaak wordt ook de les afgesloten met een spelletje. Tijdens de lessen wordt gewerkt met gerichte oefenstof. Deze wordt jaarlijks getoetst bij de Graden.
 
Vanaf 9 jaar vinden de lessen in de turnhal plaats.
Vanaf 5 jaar wordt er bij deze groepen veel aandacht besteed aan het zogenaamde toestelturnen: lange mat, brug gelijk, rekstok, trampoline, ringen en kastspringen. De lessen beginnen met een warming-up. Dit kan bestaan uit oefeningen, loopvormen of een spel. Vaak wordt ook de les afgesloten met een spelletje. Tijdens de lessen wordt gewerkt met gerichte oefenstof. Deze wordt jaarlijks getoetst bij de Graden.
 
Vanaf 9 jaar vinden de lessen in de turnhal plaats.
 
Gymnastiek Vereniging Best is één van de weinige in de regio, die een bloeiende en bruisende jongens/herenafdeling heeft. Turnen heeft zeer ten onrechte de naam een meisjessport te zijn. Dat dit zeker niet het geval is, wordt wel duidelijk als u zelf eens een kijkje komt nemen.
In de recreatie plusgroep zitten kinderen die een hoger niveau hebben dan de kinderen van de reguliere recreatiegroepen, maar die niet deelnemen aan de wedstrijdgroep. De recreatie plusgroep is voor kinderen vanaf 7 jaar. De groep van 7 tot 10 jaar traint naast de gewone recreatiegroep anderhalf uur, de groep van 10 tot 16 jaar doet dat twee uur. Deelnemen aan deze groep kan alleen op uitnodiging van de trainers. Zelf inschrijven is niet mogelijk.
De opstapgroep is opgezet voor kinderen die boven het maaiveld van de recreatiegroepen uitsteken en om ze voor te bereiden op de wedstrijdgroep.
 
Jaarlijks wordt er een selectietest georganiseerd waarop kinderen worden geselecteerd in de leeftijd van 6 of 7 jaar afhankelijk van hun geboortejaar. De selectietest wordt eens per geboortejaar aangeboden. De geselecteerden krijgen een proeftijd om te laten zien wat ze in huis hebben en hoe ze vorderen. Daarna wordt bekeken of men bij de opstapgroep kan blijven.
 
Kinderen die bij de opstapgroep zitten, doen dit naast hun eigen recreatieve lesuur. Na één jaar wordt gekeken welke kinderen door kunnen stromen naar de wedstrijdgroep.
Valt een kind op door een grote mate van lenigheid, souplesse en/of kracht, dan kan het geselecteerd worden voor de zogenaamde 'wedstrijdgroep'. Zij kunnen dan extra les krijgen en op termijn deelnemen aan wedstrijden. Dit alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met de ouders.
 
Kinderen die geselecteerd zijn voor de wedstrijdgroep worden op een hoger niveau uitgedaagd en zwaarder belast. Een gemiddelde wedstrijdturner traint, afhankelijk van de leeftijd, ongeveer 6 tot 9 uur per week. Door de vele uren die de kinderen samen in de zaal doorbrengen, is de wedstrijdgroep één van de meest hechte en gezellige groepen.
 
Hoewel onze vereniging geen wereldkampioenen zal afleveren in de nabije toekomst, is het wel de intentie om op regionaal en nationaal niveau behoorlijk mee te blijven draaien.
 
Gymnastiek Vereniging Best heeft zowel een meisjes als jongens wedstrijdgroep in verschillende divisies.
De springgroep is een groep die zich bezig houdt met de springtak van het turnen. Hieronder vallen dus de mini trampoline, de dubbel mini trampoline en de grote trampoline.
Omdat er in de turnhal getraind wordt, is de instapleeftijd minstens 9 jaar.
Voor de toekomst wordt er gekeken naar het uitbreiden van de oefenstof met tumbling en naar een jongere groep in de gymzaal.
Bij Gymnastiek Vereniging Best gaat het in eerste instantie om het plezier in dans. Uiteraard worden de leden de basistechnieken van dans bijgebracht, maar er is geen bepaald niveau nodig om te komen dansen. De danslessen die gegeven worden zijn verdeeld in diverse leeftijdsgroepen (vanaf 6 jaar tot 60+) en allerlei soorten dans komen aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan jazzdans met invloeden van modern, hip hop en streetdance. Het zijn danslessen voor iedereen en omdat de contributie laag is, zijn de danslessen ook nog eens betaalbaar.
 
De danslessen worden steeds aangepast aan de interesse van de desbetreffende leeftijdsgroep en wat er op dat moment actueel is. Ieder jaar zijn er dansdiploma's te behalen. Deze zijn te vergelijken met de Graden die bij de gymgroepen worden aangeboden. Alle dansers staan dan te trappelen van ongeduld om te laten zien wat ze in huis hebben.
 
In het verleden zijn diverse shows met succes georganiseerd: 'Turn On The Music' is een groots evenement waar zowel turn- als dansgroepen een demonstratie verzorgen ten overstaan van volle tribunes. Tevens wordt er jaarlijks een dansvoorstelling georganiseerd met een speciaal thema, bijvoorbeeld Aladdin. Dit is een samenwerking tussen alle dansgroepen van de vereniging. Jong en oud staan dan samen op het podium en zetten een spetterende show neer.
De nadruk bij deze lessen ligt op het bewegen in het algemeen. Deze groepen bestaan meestal uit al wat oudere leden.
 
De bedoeling is dat op een prettige manier aandacht besteed wordt aan houding, algemene conditie, kracht en lenigheid. Het gezelligheidselement ontbreekt daarbij zeker niet. Het zijn vaak de dames van de trimgroepen die het langst lid zijn van onze vereniging.
Ongetwijfeld is het u bekend dat het voor ouderen van groot belang is dat zij zo lang mogelijk lichamelijk, en geestelijk, fit blijven.
 
Gymnastiek Vereniging Best biedt u de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer aan uw conditie te werken. U kunt kiezen tussen een gemengde groep en een damesgroep. Naast de gymlessen bieden wij voor deze doelgroep ook jazzdans.
In Best is weinig sportaanbod voor kinderen met een verstandelijke beperking, maar Gymnastiek Vereniging Best biedt dit wél aan. Onder de naam GymBijzonder! geven we lessen waarin kinderen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis lekker kunnen bewegen door middel van sport en spel. Van belang is dat het kinderen betreft zonder ernstige lichamelijke beperkingen of epilepsie (dit i.v.m. de veiligheid).

Het doel van deze groepen is vooral het (samen) plezier ervaren in bewegen, werken aan de conditie en vertrouwen krijgen in het eigen lichaam.

Deze lessen worden gegeven door onze eigen enthousiaste vrijwilligers met veel ervaring m.b.t. deze doelgroep. De hoofdleiding van deze groep bestaat dan ook uit een sociaal pedagogisch handelaar.
Paalsport is een super goede manier om kracht, lenigheid en conditie op te bouwen. Daarnaast is het een boost voor je zelfvertrouwen. Je zal jezelf versteld doen staan van de mooie trucs en moves die je leert. Iedereen is van harte welkom, ongeacht leeftijd, lichaamsbouw en sportervaring. Twee enthousiaste trainsters bieden lessen aan voor zowel kinderen als volwassenen en op alle niveaus, van absolute beginner tot en met gevorderd. Er is dus altijd een lesgroep die bij je past!
 
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door Yolknet