wedstrijd

Valt een kind op door een grote mate van lenigheid, souplesse en/of kracht, dan kan het geselecteerd worden voor de zogenaamde 'wedstrijdgroep'. Zij kunnen dan extra les krijgen en op termijn deelnemen aan wedstrijden. Dit alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met de ouders.

Kinderen die deelnemen aan deze trainingen worden meer uitgedaagd en zwaarder belast gedurende deze extra trainingen. Door de vele uren die de kinderen samen in de zaal doorbrengen, is de wedstrijdgroep een van de meest hechte en gezellige groepen.

Hoewel onze vereniging geen wereldkampioenen zal afleveren in de nabije toekomst, is het wel de intentie om op regionaal en nationaal niveau behoorlijk mee te draaien. Gymanstiek Vereniging Best heeft zowel een meisjes als jongens wedstrijdgroep en komt uit in verschillende divisies.

Tevens heeft de vereniging een zogenaamde opstapgroep. Dit is een groep van jonge kinderen die boven het maaiveld van de recreatiegroepen uitsteken, maar nog onvoldoende ervaring hebben om direct door te stromen naar de wedstrijdgroep. Regelmatig wordt er een auditiedag georganiseerd waarbij verschillende kinderen geselecteerd worden in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar. Zij krijgen een proeftijd van twee maanden om te laten zien wat ze in huis hebben en kunnen dan wellicht doorstromen naar de wedstrijdgroep. Kinderen die bij de opstapgroep zitten, doen dit naast hun eigen recreatieve lesuur. Na één jaar wordt gekeken welke kinderen doorstromen naar de wedstrijdgroep.

Copyright © 2017 - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door Yolknet