wedstrijd

Valt een kind op door een grote mate van lenigheid, souplesse en/of kracht, dan kan het geselecteerd worden voor de zogenaamde 'wedstrijdgroep'. Zij kunnen dan extra les krijgen en op termijn deelnemen aan wedstrijden. Dit alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met de ouders.

Kinderen die deelnemen aan deze trainingen worden meer uitgedaagd en zwaarder belast gedurende deze extra trainingen. Door de vele uren die de kinderen samen in de zaal doorbrengen, is de wedstrijdgroep een van de meest hechte en gezellige groepen.

Hoewel onze vereniging geen wereldkampioenen zal afleveren in de nabije toekomst, is het wel de intentie om op regionaal en nationaal niveau behoorlijk mee te blijven draaien. Gymanstiek Vereniging Best heeft zowel een meisjes als jongens wedstrijdgroep en komt uit in verschillende divisies.

Tevens heeft de vereniging een zogenaamde opstapgroep. Dit is een groep van jonge kinderen die boven het maaiveld van de recreatiegroepen uitsteken, maar nog onvoldoende ervaring hebben om direct door te stromen naar de wedstrijdgroep. Aan het begin van het seizoen wordt er een selectietest georganiseerd voor jongens en meisjes van 6 of 7 jaar. Na deelname aan de selectietest worden verschillende kinderen geselecteerd voor een proeftijd van twee maanden om te laten zien wat ze in huis hebben. Daarna kunnen ze wellicht toetreden tot de opstapgroep. In de opstapgroep worden de kinderen voorbereid op de wedstrijdgroep. De kinderen die bij de opstapgroep zitten, doen dit naast hun eigen recreatieve lesuur. Na één jaar wordt gekeken welke kinderen door kunnen stromen naar de wedstrijdgroep.

De gehele wedstrijdafdeling staat onder leiding van Rohan de Bresser, onze hoofdcoach. 


Documenten wedstrijdturnen

Laatste update: 14-8-2020 * 

* De informatie over leeftijdscategorieën en wedstrijden is verouderd vanwege het nieuwe wedstrijdsysteem van de KNGU. Dit wordt aan het begin van het seizoen 2021-2022 aangepast in bovenstaande informatieboekjes.

Copyright © 2021 - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door Yolknet