Inschrijfformulier Gymnastiek Vereniging Best

Persoonsgegevens

Voornaam:*
Vul je voornaam in.

Voorletter(s):*
Vul je voorletter(s) in.

Achternaam:*
Vul je achternaam in.
Geslacht:*
Vul je geslacht in.

Geboortedatum*
Vul je geboortedatum in. Vul je geboortedatum in. Vul je geboortedatum in.
Adres:*
Vul je straat en huisnummer in.
Postcode:*
Vul je postcode in.
Plaats:*
Vul je woonplaats is.
Telefoon 1:*
Vul je telefoonnummer in.
Telefoon 2:
Invalid Input
E-mail:*
Vul je e-mailadres in.

Herhaal e-mail:*
De e-mailadressen komen niet overeen.

E-mail ouder lid:
Invalid Input

E-mail ouder lid:
Invalid Input

Opmerking:
Invalid Input

Bankgegevens

Automatische incasso
Uw contributie dient u via automatische incasso te betalen. Het is daarom verplicht om een juist bankrekeningnummer in te geven. Wanneer u uw inschrijving bij onze club bevestigt, gaat u akkoord met het feit dat uw contributie via automatisch incasso betaald wordt.

Iban:*
Vul je (IBAN-)rekeningnummer in.

Ten name van:*
Vul de naam van de rekeninghouder in.

 *
U moet akkoord gaan met betaling via incasso.

Groep

Ik schrijf me in voor groep:
Lesgroep:*
Vul in voor welke lesgroep je je wilt inschrijven.

Voormalig lid

Bent u eerder lid geweest?

Diversen

  • Voor verschillende clubactiviteiten is het dragen van het verenigings-t-shirt verplicht.
    Middels deze inschrijving heeft het lid recht op één verenigings-t-shirt.
    Als uw inschrijving compleet is ontvangt u een email over hoe u in bezit kan komen van dit t-shirt.
  • Alle ingevoerde e-mailadressen worden automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief, uitschrijven kunt u altijd via de link onderaan in de nieuwsbrief. U dient de inschrijving nog wel te bevestigen via een bevestigingse-mail.
  • Na verzenden van deze inschrijving ontvangt u op het correspondentie e-mailadres een bevestigingse-mail, deze moet u eenmalig bevestigen.
Copyright © 2021 - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door Yolknet