Brabant TrophyVoor de 5e keer heeft GV Best zich aangeboden om te helpen bij de opbouw van het Turngala Brabant op 27 oktober in Den Bosch. Dit keer zou het echter veel uitgebreider zijn dan voorgaande jaren. De titel van dit jaar was dan ook: Jump to the Max.

Naast het reguliere Turngala op zondagmiddag zou er deze keer op zaterdagavond ook een speciale internationale turnwedstrijd gehouden worden; De Brabant Trophy. Daarnaast was er in de middag ook nog een wedstrijd voor dames uit de wedstrijdsport; De Brabant Cup. Maar ook gedurende de voorafgaande week waren er nog allerlei activiteiten op turngebied zoals trainingen met topturners, seminars etc.

Deze grote variëteit aan activiteiten maakte dat we met het team al op maandagavond aan de slag moesten om op te bouwen. Er waren zeven zeecontainers aan turnmaterialen aangeleverd door de KNGU. Gelukkig waren Maarten en Chris van de KNGU aanwezig om aan te geven welke toestellen als eerste benodigd waren en in welke container deze zich bevonden.

Vooral het leggen van de turnvloer is altijd wel een stevige klus. De vloerdelen zijn groot en zwaar, maar deze keer bleek de vloer ook nog eens niet goed op de karren gezet te zijn waardoor het ook nog eens een hele puzzel werd. Het kostte dus best wel wat tijd om de vloer gereed te krijgen. Maar natuurlijk waren er veel meer toestellen nodig. Al met al hebben we er wederom voor gezorgd dat alles op tijd en netjes was opgebouwd.

Hiermee waren we er echter nog niet. Op vrijdag moest een aantal toestellen weer worden afgebroken en vervangen door andere omdat er geoefend moest worden voor het Turngala. Hierbij werd tevens de verlichting ingeregeld.

Wat het erg leuk maakte was de aanwezigheid van 12Twist met hun teeterboard (springplank) en Vladimir Georgievsky, alias Mr. Wacko, met zijn hilarische trampoline-act. Om hen te kunnen laten oefenen moesten bepaalde toestellen weggehaald worden en hun toestellen worden opgebouwd. Dit moest ons team ook leren omdat wij dat op zondag tijdens de show ook moesten doen.

Nadat iedereen klaar was met oefenen (rond 22 uur) moest alles weer in gereedheid gebracht worden voor de wedstrijd van zaterdag. Na de wedstrijd moest wederom aan aantal toestellen gewisseld worden voor de wedstrijd ’s avonds, echter niet voordat de twee bovengenoemde acts nog een keer geoefend hadden voor de zondag. Hiervoor moesten ook hun toestellen nog een keer worden opgebouwd en afgebroken. Ook dit wisselen van toestellen werd door ons weer vol enthousiasme en met de nodige nauwkeurigheid gedaan. Na een mooie en interessante wedstrijd in de avond hebben we alles weer in gereedheid gebracht voor het Turngala.

Ook tijdens het heel mooie Turngala hebben we zorg gedragen voor het tijdig en goed wisselen van de toestellen waar nodig.

Nadat de meeste mensen inmiddels naar huis waren moesten alle toestellen nog worden opgeruimd, deze keer natuurlijk op de juiste manier in de containers. Onder leiding van Chris is dit allemaal snel en goed verlopen.

Al met al hebben we gedurende vier dagen in verschillende samenstellingen mede gezorgd voor een succesvol verlopen Turngala en wedstrijden. Voor GV Best heeft dit ruim €800,- opgeleverd. Dat is weer mooi meegenomen!

30 november 2019
Copyright © 2021 - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door Yolknet