Nieuwsbrief GV Best: Corona zet de wereld op z'n kop

Nieuwsbrief is ook te lezen via de website

gv kop

Editie juli 2021

Corona zet de wereld op z'n kop

Alweer een sportjaar voorbij! Waar blijft de tijd?

Helaas komen we er niet onderuit om het 'C' woord nog maar een keer te noemen, want ook op onze vereniging heeft corona het afgelopen jaar veel impact gehad.

Lessen die wel of niet doorgingen, of naar buiten verplaatst moesten worden. Ook het stilleggen van de zaalhuur en de contributie, het aanvragen van subsidies en diverse andere regelingen hebben het voor het bestuur, de leiding en de leden een speciaal jaar gemaakt.

Desondanks hebben we tijdens de afgelopen ALV kunnen horen dat we 2020, in financieel opgezicht, redelijk ongeschonden door zijn gekomen. Hoe 2021 gaat lopen is nog moeilijk in te schatten. Veel maatregelen zijn inmiddels afgeschaft en we hopen na de zomervakantie weer echt als vanouds les te kunnen geven.

Hopelijk kunnen we daarmee ook 2021 aan het einde van het jaar financieel goed afsluiten. Nogmaals wil ik u danken voor de grote hoeveelheid vrijwillige bijdragen die we hebben mogen ontvangen. Goed te zien dat toch zoveel mensen de vereniging een warm hart toedragen!

Zoals gezegd pakken we na de vakantie de draad meteen weer op. Een van de eerste grote activiteiten zijn de 2 kampen waarvan de voorbereidingen inmiddels bijna klaar zijn.

Rest mij nog om eenieder namens het gehele bestuur een hele fijne vakantie te wensen, hopelijk op een plek die in de planning ligt. Maar mocht dat niet doorgaan, en moet er worden uitgeweken naar een andere plek, vergeet dan vooral niet om toch je handstandfoto te maken en onze traditie in stand te houden. Laten we dat dan maar doen onder het motto "Corona zet de wereld op z'n kop"...

Fijne vakantie!

Hans van Laarhoven
Penningmeester Gymnastiek Vereniging Best


Notulen algemene ledenvergadering

30 juni heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en haar plannen voor dit jaar ontvouwd. Het jaarverslag en de financiële stukken van 2020 werden goedgekeurd en daarmee is het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De notulen van deze vergadering staan op de site, evenals de jaarverslagen.

Hamer ALV nb

AllUnited & Incasso kwartaal 3

In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat we druk bezig zijn met de overstap naar een nieuw systeem voor de ledenadministratie, omdat het oude systeem kwam te vervallen. 

Het gedeelte van de ledenadministratie is gereed waardoor we in- en uitschrijvingen van leden weer kunnen verwerken (met terugwerkende kracht). Echter is de financiële administratie (t.b.v. het innen van de contributie) nog niet ingericht vanwege vertraging bij de leverancier. Hierdoor kunnen we de contributie voor het derde kwartaal nu nog niet innen en zal dit op een later moment plaatsvinden.

AU

NK Paalsport (online)

Op 24 en 25 juli 2021 zullen Linda Kastermans, Richelle Smits en Lieve Warmoeskerken deelnemen aan het online Nederlands Kampioenschap Paalsport.

Paalsport is de ultieme workout waarbij het hele lichaam getraind wordt. De dames laten in hun routine op instrumentale muziek souplesse, sierlijkheid en diverse moeilijke technieken zien in de paal. Dit vergt erg veel spierkracht en conditie. Daarnaast laten ze in hun routine verplichte elementen zien die door een jury streng worden beoordeeld. De verwachtingen zijn erg hoog en hopelijk gaan ze schitteren op het NK Paalsport. De uitslag volgt pas later.

Wij wensen Linda, Richelle en Lieve heel veel succes!

NK paal 2021 NB

Handstandfoto

Al sinds 2010 schrijven we in de zomer een handstandfotowedstrijd uit. Natuurlijk zetten we deze traditie graag voort, dit jaar dus al voor de 12e keer!

Maak tijdens de vakantie de mooiste, origineelste of gekste handstandfoto en stuur deze voor 20 september naar foto@gvbest.nl onder vermelding van je naam en de plaats waar de foto is gemaakt. Ook dit jaar zal er weer een winnaar worden gekozen die zijn foto op canvas aangeboden zal krijgen.

Kijk op onze site voor de foto's van de voorgaande jaren. De collages hangen in de gang van de turnhal.

Maximaal 3 foto's per persoon.
De ingezonden foto's worden op onze digitale kanalen geplaatst.

Handstand 2021 nb

Spaar je club gezond

Vanaf zondag 5 september kunnen klanten bij PLUS sparen voor lokale clubs en verenigingen, waaronder Gymnastiek Vereniging Best. Met deze spaaractie wil PLUS de clubs en verenigingen een extra steuntje in de rug geven na deze moeilijke periode.

Hoe meer sponsorpunten een club of vereniging verzamelt, hoe meer euro's de club of vereniging ontvangt. Dus doe mee en spek de clubkas samen met ons!

Plus actie

Grote Clubactie

Zoals elk jaar start half september de Grote Clubactie. Na de zomervakantie zullen de brieven en verkoopboekjes weer worden uitgedeeld op de groepen. (jeugd)leden kunnen dan weer langs de deuren om loten te verkopen en daarmee niet alleen een leuk bedrag ophalen voor de vereniging, maar ook voor zichzelf. Uiteraard mogen leden ook zelf loten kopen, waarmee ze kans maken op leuke (geld)prijzen. Door dit initiatief kunnen wij als vereniging onze clubkas vergroten en daardoor meer doen voor onze leden.
Meer informatie volgt na de zomervakantie. 

GCA

Van de activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft al weer bij elkaar gezeten om ideeën op te doen voor het komende schooljaar. Zij hebben weer goede energie om vol enthousiasme leuke activiteiten te organiseren nadat dit het afgelopen (corona)jaar wat minder was. De voorkeur gaat uit naar fysieke activiteiten waarbij we gezellig met onze leden bij elkaar kunnen komen. Wij hopen snel weer met jullie te kunnen knutselen, quizzen, te dansen op een disco, een toffe speurtocht te doen of een (sportieve) activiteit "buiten de deur". 
Hopelijk tot snel!

AC

Hoera een dochter!

Woensdag 23 juni j.l. is Inge Thijssen - van Loosdregt bevallen van haar eerste kindje. Inge en Alex zijn de trotse ouders van Fien. Inge is al jaren lang een actieve leidster binnen onze afdeling jazzdans.

Inge en Alex, van harte gefeliciteerd en veel geluk samen!

Roze muisjes

Agenda

Vakantierooster

25 t/m 29 oktober 2021 Herfstvakantie 
25 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie 
28 februari t/m 4 maart 2022 Carnavalsvakantie 
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie 
25 juli t/m 2 september 2022 Zomervakantie

De vakanties en overige lesvrije dagen zijn ook terug te vinden in de agenda op onze website.

Agenda

Fijne vakantie

Bestuur en leiding van Gymnastiek Vereniging Best wenst u een hele fijne vakantie.

Vanaf maandag 6 september staan wij weer voor u klaar.

De mailboxen zullen in de vakantie minder frequent gelezen worden.

IJs

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van GV Best of omdat u zich heeft aangemeld.
Meer informatie over de nieuwsbrief? Klik hier
Gymvereniging Best
Ontwikkeld door Yolknet