Nieuwsbrief GV Best: Fijne feestdagen!

Nieuwsbrief is ook te lezen via de website

gv kop

Editie december 2020

Fijne feestdagen

Beste leden, ouders & verzorgers,

Wat was 2020 een raar jaar! Inmiddels zitten we in de tweede lockdown van dit jaar en liggen alle activiteiten van onze vereniging wederom stil. We hopen dat 2021 een jaar gaat worden waarin we weer mogen samenkomen en sporten.

Vanuit het bestuur wensen wij iedereen ondanks de huidige omstandigheden fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!


Met sportieve groet,

Bob de Beer
Voorzitter GV Best

kerstboom nb

Incasso 1e kwartaal 2021

Normaliter wordt begin januari de contributie geïnd voor kwartaal 1 van 2021. Gezien de huidige maatregelen omtrent COVID-19 incasseren we niet vóór 19 januari 2021.

Wanneer er meer bekend is over de huidige maatregelen incasseren we later in januari alsnog de contributie voor het eerste kwartaal van 2021. Het bestuur wacht tot het nemen van deze beslissing totdat er weer lessen gegeven mogen worden.


Met vriendelijke groeten,

Hans van Laarhoven
Penningmeester GV Best

Incasso

Doorstroom van de gymzaal naar de turnhal

Alle leden die 9 jaar zijn, of binnenkort 9 jaar worden én in de gymzaal turnen, hebben afgelopen week een bericht van de ledenadministratie ontvangen dat zij vanaf 1 februari doorstromen naar een groep in de turnhal.

Het volgende doorstroom-moment vindt plaats op 1 oktober 2021.

doorstroom

Vrijwilligers bedankt!

Afgelopen dagen hebben we alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet van dit jaar. Ondanks alle maatregelen omtrent COVID-19 hebben alle vrijwilligers zoveel mogelijk inzet getoond voor het verzorgen van zoveel mogelijk lessen en activiteiten.

Namens het voltallige bestuur: Bedankt!

Mondkapje gvb

Kerstactiviteit

Afgelopen 2 weken hebben wij een knutselwedstrijd gehouden in kerstsferen. Er zijn vele tientallen knutselwerken ingestuurd, het was erg leuk om de creativiteit te zien. De activiteitencommissie heeft uit deze inzendingen een zestal winnaars gekozen op verschillende manieren. De prijzen zijn bezorgd bij de winnaars. Wij feliciteren Emily, Jolien, Evi, Sylke, Feija en Olaf met hun prijs!

Collage knutselen

Grote Clubactie 2020

Een jaar waarin de verwachtingen voor de Grote Clubactie naar beneden werden bijgesteld, maar het tegenovergestelde gebeurde in 2020. We hebben meer loten verkocht dan de afgelopen jaren. Met ruim 2100 loten en 1 superlot hebben wij een kleine €5000,- opgehaald! Wij willen de kopers en verkopers van harte bedanken voor hun waardering van onze vereniging.

GCA cheque 2020 klein

kerst slider 2015 fb


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van GV Best of omdat u zich heeft aangemeld.
Meer informatie over de nieuwsbrief? Klik hier
Gymvereniging Best
Ontwikkeld door Yolknet