Nieuwsbrief GV Best: penningmeester ziet Abraham

Nieuwsbrief is ook te lezen via de website

gv kop

Editie april 2019

Abraham

Beste leden,

Afgelopen 13 maart was weer onze jaarlijkse ledenvergadering waar we hebben terug gekeken op het jaar 2018, zowel qua sportieve prestaties, financiële situatie, als de gehouden activiteiten.

In het kort kunnen we samenvatten dat het weer een goed jaar was voor onze vereniging. Namens bestuur nogmaals dank aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen.

Natuurlijk is er ook vooruit gekeken naar het komende jaar, wat sportief gezien natuurlijk al in volle gang is. Wij zijn als bestuur blij met een nieuwe aanwinst in het bestuur in de persoon van Esmee Vreeswijk. Esmee zal zich bezig gaan houden met de bezetting op de recreatiegroepen en de begeleiding van deze (hulp)leiding.

Zoals u verderop in deze nieuwsbrief kan lezen gaan wij als vereniging ook een rol spelen in Best200 en is ook de organisatie van Turn On The Music weer actief.

Vanuit mijn taak, als penningmeester, wil ik u graag wijzen op de gewijzigde contributietarieven voor komend seizoen. Gelukkig gaat het financieel goed met de vereniging en hebben we de contributieverhoging tot een minimum weten te beperken. Helaas zitten wij vast aan verhoogde zaalhuur en bondscontributie, waardoor een kleine verhoging noodzakelijk was om financieel gezond te blijven.

Als laatste wil ik persoonlijk nog iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de leuke Abraham die, geheel in stijl, vanwege mijn 50e verjaardag ineens in de voortuin hing.

Veel leesplezier met onderstaande nieuwsbrief,

Hans van Laarhoven
Penningmeester

Hans abraham 

Notulen algemene ledenvergadering

13 maart j.l. heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en haar plannen voor dit jaar ontvouwd. Het jaarverslag en de financiële stukken van 2018 werden goedgekeurd en daarmee is het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De notulen van deze vergadering staan op de site, evenals het goedgekeurde contributievoorstel

GV Best ALV 2018

Nieuw bestuurslid stelt zich voor

Ik ben Esmee Vreeswijk, 19 jaar en ik woon in Best. Ik studeer op dit moment aan de ALO: de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Als klein meisje turnde ik bij de recreatie, later ben ik doorgestroomd naar de wedstrijdgroep en daar turn ik nu nog steeds met veel plezier. Enkele jaren geleden ben ik zelfs tweede van Nederland geworden.

Daarnaast ben ik ook trainster bij GV Best; ik geef les op donderdag bij de recreatiemeisjes in gymzaal Heivelden, ik geef de turn(st)ers van de opstapgroep les en ik geef daarnaast ook nog turnles bij de wedstrijdgroep. Ik heb er enorm veel zin in om het bestuur te versterken!

Esmee

Jeugdprins Jaap bezocht carnavalsdisco

Stipt een week voor carnaval barstte het feest al los bij GV Best. Het was namelijk weer tijd voor de jaarlijkse carnavalsdisco. Een kleine 150 kinderen hebben weer uitbundig lopen hossen, springen en zingen. Ook enkele leiding en hulpleiding kwam een kijkje nemen en een dansje wagen. Sommige waren zelfs verkleed als lamp of bloempot. Dit jaar hadden wij de eer dat de jeugdprins van Best, Jeugdprins Jaap, ons een bezoekje bracht samen met zijn fleurige showgarde en de raad van Half Elf. Jeugdprins Jaap heeft de prijzen uitgereikt aan de leukst verklede kinderen.  » Bekijk de foto's op de site.

CV disco

Wedstrijdseizoen in volle gang

Het eerste kwartaal stond weer bol van de wedstrijden; de regionale kwalificaties, regionale kampioenschappen, toestelkampioenschappen en de eerste landelijke wedstrijden. Inmiddels zijn de kwartfinales al achter de rug en weten we dat Meike van den Berk, Pien van der Vleuten, Bram Versfeld, Bowie Scharten, Rens Manders en Yannick Siauw zich hebben geplaatst voor de halve finale van het NK. Chris Sollie en Jarno Jansen hebben nog één kwalificatiewedstrijd te gaan tot aan het NK.

Lees meer in onderstaande wedstrijdverslagen:

WG TD TH

Clubkampioenschappen

Alle recreatieve turnleden die zin hebben in een leuke en sportieve wedstrijd kunnen zich inschrijven voor de clubkampioenschappen. Deze worden gehouden op zaterdag 15 juni en vinden plaats in de turnhal in sporthal Naastenbest. De kosten voor deelname zijn €3,00.

Tijdens de lessen gaan de leden hard werken om mooie oefeningen in elkaar te zetten. Op 15 juni zal iedere deelnemer zijn of haar kunsten vertonen op 4 toestellen. Per categorie zijn er drie medailles te verdienen. Iedere deelnemer ontvangt ter herinnering een diploma met de behaalde cijfers.

Meer informatie over de clubkampioenschappen en de oefenstof is te vinden op de site.  » Inschrijven kan t/m 12 mei.

medailleCKS

Dansshow 'Get on up!'

Er wordt vaak gezegd dat we tegenwoordig te weinig bewegen, maar bij de dansgroepen merken we daar niets van. Wilt u ook meer bewegen? Get on up, put on your dancing shoes, en laat u inspireren door onze dansgroepen op zaterdag 29 juni. Zij zullen u dan laten zien hoe leuk bewegen is en wat de dansers dit jaar allemaal geleerd hebben. Samen met de dansgroepen van Dans-à-Lon nemen onze dansgroepen u mee uit uw luie stoel in de show 'Get on up!'. Dit jaar zijn we zelfs zo actief, dat er niet één, maar twee shows te zien zullen zijn!

Meer informatie over de show en de kaartverkoop volgt in de volgende nieuwsbrief.

Dansshow

Nieuwe trainers

Onlangs heeft medeoprichtster Larissa van Zummeren afscheid genomen van GymBijzonder en de begeleiding overgedragen aan Emmy de Beer en Eric Nooyen.
De recreatiegroepen van Sandra van de Sande zijn overgenomen door Joy Verbakel. Esmee Vreeswijk draait sinds enkele weken de recreatiegroepen op donderdag.

Wij danken Larissa en Sandra voor hun jarenlange inzet en wensen Emmy, Eric en Esmee veel plezier met hun nieuwe groepen en Joy met haar nieuwe functie.

team

Korte berichten

Best 200
Zondagmiddag 23 juni zijn wij ons presenteren op het gemeenteplein vanwege de festiveiten rondom Best200. Meer informatie over de exacte invulling volgt nog.

Turn On The Music
In 2015 was de laatste editie van Turn On The Music, maar de organisatie is weer bijeen gekomen en in het voorjaar van 2020 volgt een nieuwe editie.

Kamp
De voorbereidingen voor het kamp zijn weer in volle gang. In de volgende nieuwsbrief leest u meer informatie daaromtrent.

Omroep Brabant
Onze hoofdtrainer en enkele sporters waren vrijdag 25 januari j.l. te zien op Omroep Brabant.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van GV Best of omdat u zich heeft aangemeld.
Meer informatie over de nieuwsbrief? Klik hier
Gymvereniging Best
Eindredactie: Rohan de Bresser
Ontwikkeld door YolkNet Internetservices